Máličko z minulosti

Počas života sa takmer každý človek stretne s kameňmi. Je známe, že ako primitívne nástroje ich používali už jaskynní ľudia a neskôr sa z nich vyrábali rôzne predmety praktického charakteru. Odtiaľ bol už len krok, aj keď poriadne dlhý, k výrobe šperkov tak, ako ich poznáme dnes. Tento proces prechádzal zmenami desaťtisícky rokov. Možno práve preto je opradený rôznymi príbehmi, tajomstvami a mágiou. Nakoľko sú účinky kameňov liečivé sa vo všeobecnosti dokazuje ťažko, ale už Paracelsus von Hohenheim (1493-1541) tvrdil, že rozdrvené kamene liečia a ich vnútorná energia odstraňuje príčinu choroby. Zaujímavým prístupom je aj využitie kameňov ako placeba, kedy lekár týmto spôsobom povzbuzuje naše vlastné vnútorné sily k tomu, aby prekonali chorobu. V takomto ponímaní sa možno pohľad mnohých ľudí na používanie polodrahokamov mení. Isté je, že kým v minulosti patrilo nosenie drahých kameňov k výsade kráľov, dnes si pekný šperk, dekoratívny kryštál alebo liečivý kameň môže dovoliť každý. O tom, akú moc mu vo svojom živote dáme, rozhodujeme sami a je to tak správne. Spolu so slobodnou vôľou máme zodpovednosť za seba a svoj život, ktorá je s tým spojená.

Od 7. do 19. júla máme dovolenku. Balíčky budeme posielať po tomto termíne. Ďakujeme za pochopenie.