Prečo úcta ku kameňom?

Kamene sú časťou našej matky ZEME. Tej, ktorá nás živí, dáva nám bezpodmienečnú lásku, obživu a aj príležitosť tvoriť v tomto svete to, po čom túžime. Aby sme ich mohli nosiť ako ozdoby, prešli rôznymi úpravami a časť energie im odovzdali aj ľudia, ktorí sa na týchto procesoch podieľali. Aj oni sa zaslúžia našu úctu. Mnohé majú tak dávnu minulosť, že si ani nevieme predstaviť, čím všetkým počas svojho vývoja prešli. Je na každom človeku, aký vzťah si ku svojim osobným kameňom alebo šperkom pestuje. Vesmírne zákony platia pre všetkých rovnako –  to, čo zasievame, aj zožneme. Z tohto pohľadu je vhodné venovať kameňom pozornosť a mať ich uložené na dôstojnom mieste. Ak sa chceme s nimi rozlúčiť, môžeme ich vrátiť zemi alebo darovať niekomu, kto sa z ich poteší.

Od 7. do 19. júla máme dovolenku. Balíčky budeme posielať po tomto termíne. Ďakujeme za pochopenie.